Sertifikati

Kao što je glasi politika kvaliteta "FLUKS" d.o.o je uskladio svoje poslovanje i organizaciju zahtevima standarda ISO 9001, 14001, ISO 50001 i dobroj praksi rada koji oni donose. U toku je uvođenje i sertifikata OHSAS 45000 (sistem menadzmenta zdravljem i bezbednošću na radu).