Niskonaponski električni motori

Vršimo uslugu popravke i remonta

  • El. motora jednosmerne struje,generatora i komutatorskih el motora snage do 500KW
  • Kliznokolutnih el. motora i rotorskih upuštača svih snaga i tipova
  • Kaveznih el motora svih snaga i tipova

Prilikom remonta el. motora u preduzeću FLUKS d.o.o. vodi se računa o kvalitetu ugradjenih delova kao i o njihovoj energetskoj efikasnosti kako nalaže politika kvaliteta i standard ISO 50001 koji posedujemo. Osim "premotavanja" statora, na statoru vršimo i ispitivanje na zagrevanje kao i izdradu rotorskog namotaja pri potrebi. Po želji korisnika mžemo promeniti klasu izolacije ili druge karakteristike motora.

Asihroni motor simens

Asihroni el. motor "Simens" vlasnika "TetraPak" G.Milanovac                                  Asihroni el. motor "Sever" Vlasnika "Toplana" Kragujevac