Niskonaponski električni motori

follow url Vršimo uslugu popravke i remonta

  • El. motora jednosmerne struje,generatora i komutatorskih el motora snage do 500KW
  • Kliznokolutnih el. motora i rotorskih upuštača svih snaga i tipova
  • Kaveznih el motora svih snaga i tipova

купить Гречка Макаров Prilikom remonta el. motora u preduzeću FLUKS d.o.o. vodi se računa o kvalitetu ugradjenih delova kao i o njihovoj energetskoj efikasnosti kako nalaže politika kvaliteta i standard ISO 50001 koji posedujemo. Osim "premotavanja" statora, na statoru vršimo i ispitivanje na zagrevanje kao i izdradu rotorskog namotaja pri potrebi. Po želji korisnika mžemo promeniti klasu izolacije ili druge karakteristike motora.

http://boston.sozdaniesajtov.ru/occasion/lirika-v-lihoslavle.html Asihroni motor simens

Закладки MDMA в Грайвороне Asihroni el. motor "Simens" vlasnika "TetraPak" G.Milanovac                                  Asihroni el. motor "Sever" Vlasnika "Toplana" Kragujevac