Električne pumpe

 Vršimo servisiranje svih vrsta električnih pumpi za vodu, grejanje, muljne, dubinske ,pumpe za transport mazuta.

 Pumpe se ispituju u sistemu sa vodom pri odgovarajućem pritisku ili bunaru zavisi od tipa pumpe uz snimanje QH krive za datu pumpu.

 Preduzeće FLUKS d.o.o. je zvanični servis "WILO" opreme za šta posedujemo i sertifikat ovlašćenog serviseraWILO SERVICE PARTNER

Sertifikat o ovlašćenom servisu WILO


 

                                                  Muljne pumpe                                                                                                                Brodske pumpe

 

                       Pumpe za grejanje                                                                                      Bunarske pumpe