Servisiranje

-kaveznih niskonaponskih elektro-motora svih snaga i tipova

-visokonaponskih elektro-motora snage do 500KW

-klizno-kolutnih elektro-motora i rotorskih upuštača svih snaga i tipova

-elektromotora jednosmerne struje generatora i komutatorskih elektro-motora snage do 500KW

-rotacionih i indukcionih aparata za zavarivanje

-energetskih uljnih i suvih transformatora napona 10/04 KV, snage do 1000 KVA

-svih vrsta električnih pumpi za vodu,grejanje,potapajućih i muljnih pumpi

-svih vrsta elektro-motora kompresora za hladnjače i pretvarača za gradjevinarstvo 

-elktričnih ručnih alata:brusilice,bušilice,ručne el.testere,el.magneti i drugo.

-alnansera i alternatora za teretna vozila,autobuse,dampere,bagere i utovarivače

-vršimo pregled,reviziju,remont,merenja i ispitivanja u elektroenergetskim postrojenjima i kompenzacija  potrošnje reaktivne električne energije

-sanaciju oštećenih lim-paketa statora i kaveza rotora