REVIZIJA TRAFOSTANICA

Ispitivanje VN, SN i NN kabolova i izolatora sa pritezanjem spojnih mesta.

Merenje otpora izolacije namotaja izmedju namotaja VN i NN,  VN-masa i NN-masa 

Merenje odnosa transformacije, greške u odnosu transformacije, regulacionih odcepa i funkcionalnosti samog regulatora napona.

Istakanje trafo ulja, uzorkovanje , ispitivanje dielektričnie probojnosti u laboratoriji ili na terenu, laboratorsiko detaljnije ispitivanje trafo ulja, degazacija(tretman filtriranja) trafo ulja, dolivanje novog konzervator po potrebi.

Pregled preme za uzemljenje, merenje otrpora uzemljenja

Kontrola zaptivača transformatorskih sudova, dotezanje istih, po potrebi i kompletna zamena dihtunga na licu mesta.

Ispitivanje rada zaštite transformatora, Buholc rele i kontaktni termometar kao i reagovanje zaštite na isključenje VN glavnih rastavljača snage transformatora.

Zamena sušionika vazduha i silika gela u njemu.

Provera rada i čišćenje NN prekidača sa proverom polučno opružnog pogona, provera rada mehanizma za uključenje-isključenje prekidača    

Cišćenje trafostanica od prašine i paučine