Održavanje

  • PODRAZUMEVA PREVENTIVNE PREGLEDE ODNOSNO  STALNU AŽURNU KONTROLU ISPRAVNOSTI I KVALITETNOG RADA UREDJAJA I APARATA U VAŠIM PROIZVODNIM POGONIMA I NA TERENU. U SLUČAJU RADIKALNIH OŠTEĆENJA ILI KVARA PRISTUPA SE SERVISIRANJU OŠTEĆENIH UREDJAJA ILI APARATA. ISKUSTVO I PRAKSA SU POKAZALI DA SE REDOVNA KONTROLA,  ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE I TE KAKO ISPLATIVI.