Identifikacija

Identifikacioni podaci

Potvrda o izvršenoj registraciji preduzeća

Potvrda o ozvršenom edidentiranju za PDV